W dniu 14 maja 2016r. odbył się w Opolu III Zjazd Sprawozdawczy VI kadencji Opolskiej izby Lekarsko-Weterynaryjnej przeprowadzony w restauracji Aquarele.

  

Na 63 uprawnionych do udziału w Zjeździe delegatów, obecnych było 44 osoby, co stanowi    69,84% ogólnej liczby delegatów na Zjazd. Program Zjazdu był procedowany na ogólnie przyjętych zasadach, które zostały poprzedzone wystąpieniami zaproszonych gości w osobach obecnych na uroczystości ;

Opolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Opolu – Kol. Wacława Bortnika

Z-cy Prezesa Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej – Kol. Andrzeja Juchniewicza

Prezesa Dolnośląskiej Izby Lekarsko –Weterynaryjnej – Kol. Wojciecha Hildebranda

Prezesa Śląskiej Izby Lekarsko – Weterynaryjnej – Kol. Krzysztofa Orlika

Nieobecni przedstawiciele zaproszonych korporacji, tj. Okręgowej Rady Lekarskiej w Opolu, Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Opolu, Opolskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej, Północno-Wschodniej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej przesłali pisma gratulacyjne.

Wystąpienia gości, prócz naturalnej dla tego typu uroczystości kurtuazji, cechowała troska o sprostanie projektowanym zmianom organizacyjnym, potrzeba zapobiegania odpływaniu pracowników Inspekcji Weterynaryjnej do innych struktur zawodowych, zapewnienie godziwych wynagrodzeń tak dla zatrudnionych w IW jak i lekarzy wolnej praktyki, wykorzystywania doświadczeń zawodowych przekładających się na hierarchiczny rozwój zawodowy.

Zjazd przebiegał sprawnie zgodnie z przyjętym porządkiem obrad i jego regulaminem. Wybrano przewodniczącego Zjazdu Kol. Andrzeja Sadowskiego oraz członków Prezydium Kol. Kol. Alojzego Gnota, Marka Szaciłło-Kosowskiego i Piotra Skrzypczaka.

Przyjęto sprawozdania: Prezesa Rady Opolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej; Skarbnika z realizacji budżetu za rok 2015; Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej ; Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej; Przewodniczącego Sądu.

Udzielono Radzie Opolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej absolutorium z działalności prowadzonej w okresie 09.05.2015r.-13.05.2016r., zatwierdzajac je siedmioma Uchwałami.

Wystosowano: Apel Nr.1 do Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej o wzmożenie działań zmierzających do nowelizacji ustawy z dnia 21 grudnia 1990r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych; Apel Nr.2 do Wojewody Opolskiego w sprawie trudnej sytuacji materialnej lekarzy weterynarii pracowników Inspekcji Weterynaryjnej; Apel Nr.3 do lekarzy weterynarii wykonujących szczepienia psów przeciwko wściekliźnie.

Należy podkreślić rzeczową atmosferę panującą na Zjeździe i wyeksponować wolę  organizowania interesujących imprez turystyczno-sportowych i integracyjnych pozwalających oderwać się od trudów dnia codziennego.

lek. wet. Marek Szaciłło-Kosowski

Licznik

Odsłon artykułów:
1479107
Joomla 3.0 Templates - by Joomlage.com